Kategoriarkiv: Uncategorized

Tips til Oblig – innleveringer

 1. UiAs printere har en scanner funksjon. Legg bunken med ark på toppen av maskinen i mateskuffen med tekstside opp mens du er logget inn. Du kan da velge å scanne inn og sende det hele som èn PDF fil til din skolemail. Det du må passe på er at du kun skriver på en side av arket og att arka ligger riktig vei slik att innleveringen ikke blir opp-ned. Roter isåfall dokumentet slik att innleveringen blir riktig.
 2. Lever i god tid. Er det feil på fronter på innleveringstidspunktet vil fristen utsettes en dag. Da vil fronteransvarlig bekrefte att fronter hadde problemer. Men det kan være feil på egen PC, nettverk osv.  Levere i siste minutt er risikosport.
 3. Pass på att innleveringen er lettlest. De som går gjennom oppgaven må forstå hva som står der for å kunne godkjenne. Marker gjerne oppgavenummer og svar med egen farge eller markør. Eller bruk LaTeX (gjerne LyX for de som ønsker en litt letter inngang til LaTeX). Pass på att alt er i riktig rekkefølge.
 4. Noen ganger er det behov for å fikse litt på en PDF fil. Den beste PDF leseren med flest funksjoner som også er gratis er Nitro og ligger her.
 5. Ved alvorlig sykdom i familien, dødsfall, angst og andre personlige problemer som gjør att det ikke er like lett å fokusere på en innlevering eller skole generelt. Be om hjelp! UiA har ett Ressurssenter med dyktige ansatte som er her kun for å hjelpe, og vil i samarbeid med faglærer finne en god løsning. Innleveringer må uansett gjøres, men med mulighet for fleksible frister. Pass på å ta kontakt med faglærer eller  Ressurssenteret  før eventuelle frister.
 6. Jobb og lever i grupper. Det er lov å levere i grupper på opptil 5 personer. Det blir lettere og går fortere. Pass på å bruke gruppeinleveringsvalget i fronter. Nyberg har lagt ut guide for gruppelevering på fronterrommet til matte 2.

Mathematica

Mathematica er ett nyttig program som kan brukes til det meste av matterelaterte problemstillinger. Perfekt til å løse obliger. Programmet er installert på de fleste skolemaskiner. Eventuelt kan du gå inn på http://www.wolframalpha.com/ .

En innføring i programmet ligger under hjelpemidler -> matte.

Nye Don`t Panic i digital og trykt utgave

 • Formelsamling i ingeniørmatte: Don`t Panic v5 (Billy)
  Don`t Panic v5 i trykt utgave vil være lovlig på eksamen i år. Tidligere utgaver inneholder eksempeloppgaver, og vil derfor ikke være lovlige på eksamen. Den kommer i Good og Evil utgave, og selges på Europeiske Amazon. På Amazon er det få dagers levering.
  Amazon UK Good Edition
  Amazon UK Evil Edition

Ny Don`t Panic!

Både Billy`s Don`t Panic og Trondals Flott Formel hadde innhold som ikke er passende for en formelsamling. Dette gjelder spesielt eksempeloppgaver som var kommet med. Dette gjorde det mulig å gjøre oppgaver ved bare å bytte ut talla fra samlingene og få riktig svar uten å ha forståelse for temaene.

Dette skal selvfølgelig ikke forekomme i en formelsamling for ingeniørstudenter, og begge samlingene, slik de var, vil være ulovlig å ha med seg på kommende eksamener.

Det er ennå uvisst om Flott Formel kommer kommer i ny eksamensgodkjent utgave.

Billy har skrevet om Don`t Panic, og har lagt til mye nytt for å kompensere litt for att eksempeloppgaver er fjernet og diverse andre deler er skrevet om.

Den nye utgaven ligger nå under Hjelpemidler -> Matte

Denne er ennå ikke blitt gjennomgått av faglærere, men den blir trolig godkjent uten for store forandringer. Billy kommer til å gjøre de forandringer som kreves for å få samlingen godkjent til eksamen.

Filosofi

Gå inn på Hjelpemidler -> Filosofi!!

Her er det kommet mye spennende. Platos (Filosofiens far) samlede verker, Confusious samlede ordtak, Peer Gynt på Norsk og Engelsk med en masteroppgave som kobler verket opp mot Kierkegaards Sykdom til døden (som også ligger der). Det er også mye fra Sartre i tillegg til en 90 minutters audiobok om mannen.