Tips til Oblig – innleveringer

  1. UiAs printere har en scanner funksjon. Legg bunken med ark på toppen av maskinen i mateskuffen med tekstside opp mens du er logget inn. Du kan da velge å scanne inn og sende det hele som èn PDF fil til din skolemail. Det du må passe på er at du kun skriver på en side av arket og att arka ligger riktig vei slik att innleveringen ikke blir opp-ned. Roter isåfall dokumentet slik att innleveringen blir riktig.
  2. Lever i god tid. Er det feil på fronter på innleveringstidspunktet vil fristen utsettes en dag. Da vil fronteransvarlig bekrefte att fronter hadde problemer. Men det kan være feil på egen PC, nettverk osv.  Levere i siste minutt er risikosport.
  3. Pass på att innleveringen er lettlest. De som går gjennom oppgaven må forstå hva som står der for å kunne godkjenne. Marker gjerne oppgavenummer og svar med egen farge eller markør. Eller bruk LaTeX (gjerne LyX for de som ønsker en litt letter inngang til LaTeX). Pass på att alt er i riktig rekkefølge.
  4. Noen ganger er det behov for å fikse litt på en PDF fil. Den beste PDF leseren med flest funksjoner som også er gratis er Nitro og ligger her.
  5. Ved alvorlig sykdom i familien, dødsfall, angst og andre personlige problemer som gjør att det ikke er like lett å fokusere på en innlevering eller skole generelt. Be om hjelp! UiA har ett Ressurssenter med dyktige ansatte som er her kun for å hjelpe, og vil i samarbeid med faglærer finne en god løsning. Innleveringer må uansett gjøres, men med mulighet for fleksible frister. Pass på å ta kontakt med faglærer eller  Ressurssenteret  før eventuelle frister.
  6. Jobb og lever i grupper. Det er lov å levere i grupper på opptil 5 personer. Det blir lettere og går fortere. Pass på å bruke gruppeinleveringsvalget i fronter. Nyberg har lagt ut guide for gruppelevering på fronterrommet til matte 2.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *