Månedlige arkiver: desember 2015

Ny Don`t Panic!

Både Billy`s Don`t Panic og Trondals Flott Formel hadde innhold som ikke er passende for en formelsamling. Dette gjelder spesielt eksempeloppgaver som var kommet med. Dette gjorde det mulig å gjøre oppgaver ved bare å bytte ut talla fra samlingene og få riktig svar uten å ha forståelse for temaene.

Dette skal selvfølgelig ikke forekomme i en formelsamling for ingeniørstudenter, og begge samlingene, slik de var, vil være ulovlig å ha med seg på kommende eksamener.

Det er ennå uvisst om Flott Formel kommer kommer i ny eksamensgodkjent utgave.

Billy har skrevet om Don`t Panic, og har lagt til mye nytt for å kompensere litt for att eksempeloppgaver er fjernet og diverse andre deler er skrevet om.

Den nye utgaven ligger nå under Hjelpemidler -> Matte

Denne er ennå ikke blitt gjennomgått av faglærere, men den blir trolig godkjent uten for store forandringer. Billy kommer til å gjøre de forandringer som kreves for å få samlingen godkjent til eksamen.