Månedlige arkiver: oktober 2015

Filosofi

Gå inn på Hjelpemidler -> Filosofi!!

Her er det kommet mye spennende. Platos (Filosofiens far) samlede verker, Confusious samlede ordtak, Peer Gynt på Norsk og Engelsk med en masteroppgave som kobler verket opp mot Kierkegaards Sykdom til døden (som også ligger der). Det er også mye fra Sartre i tillegg til en 90 minutters audiobok om mannen.

Ny ledelse

Vi er noen førsteårsstudenter som har overtatt driften av siden. Noen undervisere er sterkt imot denne siden selv om åndsverk blir respektert. Det blir derfor full anonymitet, både for drift og for opplastere dersom de ønsker det. Del med god samvittighet og husk at nye studenter kommer til neste år. Har du noe som kan hjelpe disse eller dine medstudenter, så last opp!!!